Đánh giá bài viết

Trong tuổi học trò áo trắng này có ai đã từng làm thầy cô buồn lòng chưa?

Loading...

Tuổi học trò đều có một thời kì dữ dội nhưng trong thời kì áo trắng đó ai cũng từng phạm sai lầm. Đã từng nghĩ tới hâu quả của mình khi làm những việc đó, thầy cô luôn là người hứng chịu hậu quả để cho chúng ta những tương lai sáng lạng không những không biết ơn mà còn làm cho thầy cô phiền lòng.

Loading...

Cô mai hòa luôn cố gắng làm việc tận lực để nuôi cả đại gia đình 7B1 cô không bao giờ mắng bọn em, không bao giờ bỏ mặc bọn em khi gặp khó khăn. Cô luôn là người lái đò thầm lặng đưa bọn em đi trên bến đò tri thức. Em biết 7B1 đã làm cho cô phiền lòng rất nhiều nhưng cô không bỏ mặc chúng em mà lại đẫn chúng em về lại con đường tương lai. Có nhều khi cô muốn từ bỏ bọn em trong tình trạng đó gói gọn trong một từ mệt. Nhưng từ sâu trong tiềm thức cô nhận ra mình là mẹ của 7B1 này đã là phải có trách nghiệm. Em mong cô mãi mãi dẫn dắt em trưởng thành. Cô đã dạy em làm người phải có tách nghiệm khi thật sự muốn từ bỏ thì phải cố gắng tiết tục cho dù có làm sao cũng phải tiếp tục. Cô ơi chúng em muốn cô thật vui và em cũng xin lỗi vì lớp đã gây phiền hà cho cô!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here